Spis katalogów

Jesteś tutaj

Witamy w Aqua-Grupa SBS

Nasza firma oferuje szeroki wachlarz produktów branży instalacji sanitarnych. Oferujemy doradztwo oraz produkty z zakresu techniki instalacyjnej, pompowej, sanitarnej, grzewczej, fontannowej, systemów nawadniających. Tutaj znajdziesz spis jedynie podstawowych katalogów, aby przeszukać wszystkie kilkaset katalogów i kart katalogowych.

Link- katalogi do przeglądania na podstronie www
Katalog "Kanalizacja Wewnętrzna"
Katalog "Uzdatnianie wody"
Katalog "Taśmy Ostrzegawcze"
Katalog "Fontanny"
Katalog "Wymienniki"
Katalog "Oferta Dla Przemysłu"
Katalog "Sieci Gazowe"
Katalog "Pompy"
Katalog "Elektrozawory Watertop"
Katalog "Oferta dla firm handlowych"
Katalog "Systemy wodociągowe"
Katalog "Kanalizacja Zewnętrzna"
Katalog "Armatura Stalowa"
Katolg "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków"
Katalog "Systemy Odprowadzania Wody i Ścieków"
Katalog "Zawory Elektromagnetyczne"
Katalog "Automatyczne Systemy Nawadniające"
Katalog "ABC"
Katalog "Czujniki Poziomu"
Katalog "Obudowy studni głębinowych"

"AQUA - Grupa SBS"

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25
   65-124 Zielona Góra

Telefon: +48 68 456 76 08
Fax: +48 68 456 76 03
E-mail: sekretariat@aqua.net.pl

Godziny otwarcia:

pn-pt: 07:00 - 16:00
sob: 8.00-14.00 (od 01.04 do 30.10)


Projekt współfinansowany ze środków europejskich

 

Firma "AQUA - Grupa SBS" sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy partnerami w zakresie logistyki i finansów system B2B "AQUA - Business flow platform".

Wniosek o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-08-004/13 w ramach:

  • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
  • Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
  • Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w waszą przyszłość"